Chronisch ziek en werk: 5 praktische tips

22 juli 2019 | Loopbaancoaching

Afgelopen week kwam er weer veel in de media rond ‘langdurige zieken’. Onder deze groep ‘langdurige zieken’ vallen ook heel wat mensen die chronisch ziek zijn. ‘Ziek zijn, je moet er maar mee leren leven’ krijg je als chronisch zieke vaak te horen. Mee leren leven en dan ook nog mee leren werken want chronisch ziek zijn betekent niet altijd dat je niet kan werken.

Deze week werd ik ontroerd door een beklijvend artikel in De Morgen over een 27-jarige vrouw met botkanker die in een systeem van gedeeltelijke werkhervatting werkt en door de hervormingen van dit systeem te horen kreeg van haar mutualiteit dat ze moet ‘kiezen’ tussen deeltijds loon of haar mutualiteitsuitkering… Jammer dat ‘terug aan de slag’ of re- integratie op deze manier onder de aandacht blijft komen. Ik wil het in deze blog specifiek hebben over mensen met een chronische aandoening.

Chronisch zieken, benoemd als één groep, maar zeker geen homogene groep. En al zeker niet wat betreft werk. Voor sommige onder hen is werken helemaal uitgesloten. Anderen kunnen nog wel werken, soms voltijds, soms deeltijds.

De combinatie werk en chronisch ziek is zeker niet evident! Ik heb een erg groot respect voor mensen met chronische aandoeningen die toch hun uiterste best doen aan de slag te blijven. Wat voor de meesten van ons evident is, is voor hen een zware opgave: werken.

Eén van de groepen waar ik mij als loopbaancoach dan ook specifiek op richt, zijn mensen die na een verplichte of zelf gekozen pauze terug het werk willen of moeten hervatten.

Hieronder vijf praktische tips om als je chronisch ziek bent naar je huidige of gewenste job te kijken:

De eerste stap is uitzoeken welke baan er bij jou past qua talenten en competenties: wat vind je leuk om doen, waar ben je goed in, welk diploma/ervaring heb je?

  • Toets af of de job aangepast is (of kan worden) aan je mogelijkheden en je beperkingen: hoe zit het met verplaatsingen, hoe zit het met pauzes, is er een ruimte aanwezig waar je eventueel je medicatie kan toedienen in alle rust, kan je op tijd en stond zitten of juist bewegen bij het werken?
  • Ga ook vooraf na welke invloed jouw chronische aandoening op je werk zal hebben: ga je de job ‘anders’ uitvoeren dan de collega’s omwille van je ziekte, gaan er aanpassingen nodig zijn in je werkomgeving, wat moeten collega’s weten over je aandoening,…
  • Ook stel je jezelf best de omgekeerd vraag nl. welke invloed heeft werken op jouw chronische ziekte: wat is jouw draagkracht, wat betekent werk voor jou, welk effect zal werken op je gezondheid hebben?
  • Last but not least, een gouden tip: Informeer bij patiëntenverenigingen en lotgenoten over hun ervaringen met werk en hun ziekte. Je kan hier zeker veel van opsteken.

En al is het niet evident: durf zeker in gesprek gaan met je werkgever over mogelijke job inhoud of nodige aanpassingen. Echt niet alle werkgevers zijn boemannen en laat ons ook niet vergeten dat er al voor heel wat profielen een tekort op de arbeidsmarkt aanwezig is, dus de meeste werkgevers zullen zich in de toekomst meer openstellen voor dergelijke vragen. Stem ook af met je werkgever wat er aan collega’s gecommuniceerd wordt over jou.

Is het tijd om na een verplichte of zelf gekozen pauze opnieuw de stap naar de arbeidsmarkt zetten? Onzeker over deze grote stap? Dan bekijk ik graag met jou om – stap voor stap – met een nieuwe blik naar de toekomst te kijken. Neem vrijblijvend contact met me op.

Pin It on Pinterest

Share This