Verlengd tot eind 2023

Werkbaarheids-cheques: een win-win situatie

Werkbaarheidscheques zijn een initiatief van de Vlaamse overheid. Ze hebben als doel om jou, als ondernemer, te stimuleren om de werkbaarheid van je organisatie in kaart te brengen.

Je kan enkel een beroep doen op werkbaarheidscheques als je ervoor samenwerkt met een erkende dienstverlener. POP Consult & Coaching is zo een erkende dienstverlener.

Vertrouw op ons voor advies, begeleiding en opleidingen rond werkbaar werk. Zo zorgen we samen voor gemotiveerde medewerkers die jouw onderneming doen groeien.

Ann Rens - POP Consult & Coaching

Wat kan je met een werkbaarheidscheque doen?

De werkbaarheid in je organisatie in kaart brengen

En/of Begeleiding ( individueel of in groep)

bij de uitvoering van acties om de werkbaarheid te optimaliseren

En/of advies, begeleiding en opleiding aankopen

waarbij telkens aandacht moet zijn voor:

– het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers,
  • Competentieversterking noodzakelijk om werkbaar te kunnen werken
  • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Ondersteuning opzetten en toepassen telewerkbeleid

Een aantal concrete voorbeelden uit ons aanbod:

 • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

 • Een thuiswerkbeleid op maat van je organisatie
 • Individueel Rapport Energie-Stressbalans van jezelf en je medewerkers gekoppeld aan individuele coachingsessies met als doel zich fitter in hun loopbaan voelen
 • Groepssessies rond veerkracht, werkbaar werk, omgaan met stress, ergonomisch thuiswerk

Praktisch

Hoeveel subsidie ontvang je?

Er is een maximale subsidie voorzien van €10.000 per organisatie over een periode van één jaar (2023) of tot het budget van de werkbaarheidscheque op jaarbasis uitgeput is.

 • Steunpercentage: 60%;
 • Private cofinanciering: 40%;
 • Steunplafond: €10.000 per onderneming.
Verhoging KMO-portefeuille?

Indien je binnen de maatregel kmo-portefeuille het jaarlijks volledig budget van €10.000 hebt opgebruikt, en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan beschik je nog over een eenmalig extra budget van €5.000.

Hierbij bedraagt het steunpercentage 30 % voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.

Welke organisaties?
 • Alle ondernemingen uit de profit en social-profitsector
 • Zowel grote ondernemingen als KMO’s
 • Let wel: heeft jouw organisatie in het verleden reeds gebruik gemaakt van de werkbaarheidscheque (aanvragen ingediend voor het jaar 2023)? Dan kan je geen aanspraak maken op middelen uit deze oproep.
Hoe als werkgever gebruik maken van werkbaarheidscheques?

Neem vrijblijvend contact met ons op en we plannen graag een kennismakingsgesprek met je in. Hier peilen we naar de behoeften van je organisatie en bezorgen we je daarna een voorstel op maat om de werkbaarheid van je onderneming te verbeteren.

Met dit voorstel in handen, vraag je via de website van de Vlaamse overheid je werkbaarheidscheques aan. De toekenning ervan is wel verbonden aan specifieke voorwaarden. Wil je meer informatie over de voorwaarde, bekijk dan zeker deze pagina.

Aanvraag indienen?

Wil je een aanvraag indienen voor deze steunmaatregel? Dat kan voorlopig tot 30 november 2023. Contacteer ons en we ondersteunen je graag bij je subsidie aanvraag.

Pin It on Pinterest